Warszawska Szkoła Astrologii
Do³±cz do nas na Facebooku

Naucz się z nami astrologii

Zapraszamy do wspólnej nauki astrologii. Od 1999 roku prowadzimy kursy i warsztaty astrologii na różnych poziomach: dla początkujących i zaawansowanych oraz kursy specjalistyczne na temat astrologii partnerskiej, biznesowej, horarnej, elekcyjnej itp.

W naszej szkole regularnie odbywają się warsztaty tematyczne
(w czwartki i soboty), podczas których słuchacze mogą pogłębić swoją wiedzę z wybranych dziedzin astrologii.

Szkołę prowadzą Miłosława Krogulska i Izabela Podlaska-Konkel.
Obie zajmują się astrologią od kilkunastu lat, mają duże doświadczenie w prowadzeniu zajęć i chętnie dzielą się swoją wiedzą i praktyką
z uczniami.

Dane kontaktowe szkoły

Warszawska Szkoła Astrologii
ul. Pruszkowska 29/259
02-119 Warszawa

Telefony:
0-600-218-488
0-600-218-588